Wielkanoc 2017

Chrystus zmartwychwstan jest, nam za przykład dan jest: iż mamy z martwychpowstać, z Panem Bogiem królować. Alleluja! Niech Zmartwychwstały Chrystus wspiera swymi łaskami i da moc pokonywania codziennych trudności życia. Życzy ks. Stanisław Śliwowski

Rekolekcje Wielkopostne 2017

W dniach 10 – 12 kwietnia 2017 roku nasza wspólnota parafialna przeżyła Rekolekcje Wielkopostne. Rekolekcjom przewodniczył ks. kan. Robert Śliwowski – Dyrektor ekonomiczny Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.