I rocznica śmierci Jana Pawła II

2.04.2006 to pierwsza rocznica, kiedy to Pan Życia i śmierci powołał do siebie Papieża Jana Pawła II.

W rocznicę Jego błogosławionej śmierci z potrzeby serca parafianie i Zespół Szkół Samorządowych w Zabielu modlili się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II