Boże Ciało 2014

19 czerwca 2014 – Uroczystoć Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Procesję do czterech ołtarzy ulicami naszej miejscowości poprowadził ks. dr hab. Jerzy Sikora wykładowca UKSW w Warszawie, WSD w Ełku i redaktor naczelny „Martyrrii”.