Skrócenie adresu internetowego

   Z dniem 13 maja 2015 roku zostały skrócone adresy email naszej parafii zamiast długiego adresu zabiele@lomza.opoka.org.pl będzie teraz obowiązywał: zabiele@opw.pl 

Zmienił się również na krótszy adres parafialnej strony internetowej zamiast www.zabiele.lomza.opoka.org.pl  jest  www.zabiele.opw.pl   

Nadal będą jeszcze funkcjonowały stare adresy.