Odpust NMP Królowej Polski 2017

   3 maja przeżyliśmy Odpust Parafialny. Uroczystościom przewodniczył ks. prał. dr Zbigniew Skuza, Wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży.

Dzień ten był również wielkim świętem dla Druhów z OSP w Zabielu. Gdyż był to Jubileusz 90 lecia OSP Zabiele.