Odpust św. Jana Ew. 2017

27 grudnia nasza wspólnota parafialna czciła swego patrona. Uroczystościom odpustowym przewodniczył ks. Robert Szulencki zastępca Redaktora Naczelego „Głosu Katolickiego”.

Post Author: ks. Dariusz Narewski