18.witraze 002 531x800

Witraże cz.5

29.04.2011 został wstawiony kolejny witraż specjalnie na święto strażaków i na odpust witraż św. Floriana. Ufundowany przez naszych strażaków. Bóg zapłać strażakom. Niech ich św. patron opiekuje się nimi.

1.witraz 005

Pierwszy witraż

5.01.2010 W naszej świątyni został wstawiony pierwszy witraż. Przedstawia on św. Stanisława biskupa i męczennika. W miarę możliwości będą wstawiane pozostałe. Został on wykonany przez Pracownię Witraży Artystycznych państwa Godlewskich z Ciechanowca.